Skip links

Briketi

Drinjača d.o.o. kao lider u regionu pomjera granice, uvodi nove tehnologije i predstavlja odličan primjer pravog poslovanja.

Svjetski trend se kreće u smjeru napuštanja fosilnih goriva i prelazak na obnovljive izvore energije. Razvojem tehnologije omogućena je izrada jeftinog ogrijevnog materijala od celuloznog otpada mehaničkim putem, bez korišćenja vezivnih sredstava. 

S obzirom na to da konstantno ulažemo napore kako bi išli u korak sa svijetom i kako bi uvijek imali najmoderniju opremu, odlučili smo se za proizvodnju briketa koji je jedan od najpraktičnijih i djelotvornijih ogrijevnih materijala. 

Briket je čvrst energent biljnog porijekla, može se praviti od raznih biljnih ostataka i otpada biljnog porijekla, u našem slučaju mi briket pravimo od suve piljevine.

Proces proizvodnje se sastoji od usitnjavanja sirovine, a zatim njenog kompresovanja pod visokim pritiskom kako bi se dobio kompaktan briket koji po izgledu podsjeća na ogrijevno drvo.

U Drinjači d.o.o. Proizvodimo briket koji sadrži samo 8% vlage i dajemo mogućnost našim kupcima da sami izaberu pakovanje briketa koje će njima najviše odgovarati i omogućiti im lako rukovanje ovim ogrijevnim materijalom. 

 

Kada je u pitanju korisnost briketa, činjenica potvrđuje da jedan m³ briketa mijenja 3-4 m³ ogrijevnog drveta. 

Prednosti briketa su ogromne, počevši od toga da po svojoj energetskoj vrijednosti daje više toplote od uglja, da ne zagađuje životnu sredinu u poređenju sa drugim čvrstim gorivima, upravo zbog niskog sadržaja sumpora, čak 100 puta manje od uglja. 

Briket ne zahtjeva puno prostora za skladištenje, kao ni pripremu za upotrebu. Ono što karakteriše ovu vrstu ogrijevnog materijala je to što je briket tvrd poput drveta, a nakon sagorijevanja ostaje mala količina pepela, što dovodi do toga da je veoma lak za korišćenje i održavanje. 

 

Poslujte sa nama

Slobodno nas pozovite, pišite ili pošaljite e-mail u vrijeme koje Vam najviše odgovara. Tu smo da Vam odmah pružimo odgovore na sva Vaša pitanja.